+385 98 224 344 info@tomido.hr

Fotonaponski sustavi

za proizvodnju električne energije

 

Spremni za energiju Sunca

 

Solarna energija je jedan od najčešće korištenih obnovljivih izvora energije. Budite u korak s vremenom, ekološki osviješteni, a uz to dugoročno možete i uštedjeti značajan iznos novca.

Z

1. Otočni (off-grid) sustav

Instaliraju se na objektima koji nemaju mogućnost dovođenja klasičnog priključka elektroenergetske mreže ili je takav priključak ekonomski neopravdan.

Osnovni sustav sastoji se od fotonaponskog modula, regulatora punjenja i akumulatora. Time se mogu dobiti istosmjerni naponi (DC) za napajanje nekih osnovnih trošila (rasvjeta, manji TV, pumpa i slično).

Dodavanjem pretvarača (invertera) DC/AC u osnovni sustav postiže se mogućnost priključivanja svih standardnih trošila koja se koriste u kućanstvu. Ovakav sustav se još može izvesti preko hibridnih (kombiniranih) uređaja koji uglavnom objedinjuju četiri funkcije u jednom uređaju:

 • pretvarač-inverter – pretvara istosmjerni baterijski napon u standardni izmjenični napon
 • regulator punjenja – usmjerava energiju s fotonaponskih modula prema akumulatorima (kontrolira punjenje akumulatora)
 • punjač akumulatora (kad je priključen generator-agregat) vrši dodatno punjenje akumulatora u slučaju lošeg vremena ili povećane potrošnje
 • automatska transfer sklopka – vrši automatsko prebacivanje napajanja trošila s pretvarača na generator i obrnuto

Zbog trenda stalnog pada cijena opreme te uštede u prostoru gdje se sustav instalira, u današnje vrijeme se pretežito koriste sustavi s hibridnim uređajima gdje se može ostvariti puna funkcionalnost i komocija u korištenju objekta.

Područja primjene:

 • izolirane kuće za stalni ili povremeni boravak, udaljena sela i zaseoci
 • plažni objekti i objekti za pripremu hrane i pića (beach barovi i slično)
 • štandovi uz prometnice ili na parkiralištima raznih namjena
 • meteorološke postaje, postaje za prikupljanje raznih podataka
 • planinarski domovi i lovačke kuće
 • telekomunikacijski sustavi (repetitori, bazne stanice)
 • objekti na moru (signalne plutače, svjetionici…)
 • objekti vezani za seoska gospodarstva (štale i ostali objekti gospodarstva)
 • kamp kućice, mobilne kućice, glamping šatori
 • plovila
 • prometna signalizacija (treptači žutog svjetla i ostalo)
 • rasvjeta reklamnih plakata uz prometnice
 • cestovne rampe i sustavi za otvaranje kliznih ili krilnih vrata
 • napajanje sustava alarma i video nadzora

Proračun potrebne opreme za ovakve sustave je kompleksan jer se znatan broj parametara mora uzeti u obzir:

 • pozicija objekta
 • vrsta i položaj krova
 • moguća osjenčanost krova okolnim preprekama (susjedni objekti, drveće i slično)
 • postoji li mogućnost korištenja nekog dodatnog izvora el. energije (benzinskog ili dizel generatora, pomoćne elektro mreže, vjetrogenerator)
 • dnevno-tjedni način korištenja (svakodnevno,  samo vikendima, povremeno, samo danju)
 • godišnji način korištenja – cjelogodišnji za stalni boravak, samo ljeti, samo u određenom dijelu godine
 • koja će se električna trošila koristiti i u kojem vremenskom dnevnom trajanju

Komponente potrebne opreme pažljivo biramo kako bi bile usklađene međusobno te korisniku pružile optimalan omjer cijene i kvalitete.
Na veće ili važnije sustave moguće je ugraditi daljinski nadzor (uglavnom preko GSM mreže).
Svakako, promišljamo što duži životni vijek sustava, što manje potrebe za održavanjem i „user friendly“ korištenje.

2. Mrežni (on-grid) sustav – elektrana

Postavljaju se na objektima koji su priključeni na elektroenergetsku mrežu. Koriste se za zadovoljavanje potreba za el. energijom (sustavi za samoopskrbu ili sustavi za vlastitu potrošnju).

Kako sustav radi?

Fotonaponski moduli proizvode el. energiju određenih tehničkih karakteristika koja se u pretvaraču-inverteru pretvara i sinkronizira s el. energijom iz EE mreže.
Sunčana elektrana radi u paralelnom radu s EE mrežom.
Trošila u objektu tu se prvenstveno napajaju preko sustava sunčane elektrane, a u slučaju “manjka” iz EE mreže se preuzima samo razlika potrebne energije.
U periodu kad sunčana elektrana proizvodi više energije nego što je potrebno za napajanje trošila u objektu, razlika proizvodnje isporučuje se u EE mrežu.
Obračun se vrši preko dvosmjernog el. brojila (zasebno evidentira potrošnju te proizvodnju isporučenu u EE mrežu).

Ugradnjom sunčane elektrane značajno se smanjuje trošak za el. energiju, a u posljednjih se nekoliko godina u Rep. Hrvatskoj mogu dobiti i državna sredstva (Ministarstva i Fond) kojima se sufinancira izgradnja ovakvih elektrana. Dodatne informacije pogledajte OVDJE.

Procedura pri gradnji sunčane elektrane:

 • izrada projektne dokumentacije sunčane elektrane
 • predaja Zahtjeva te projekta na mjesno nadležni HEP-ODS d.o.o.
 • nakon odobrenog Zahtjeva kreće se u izgradnju sunčane elektrane
 • s odabranim opskrbljivačem (postojećim ili novim) ugovara se opskrba i otkup viška el. energije
 • HEP-ODS d.o.o. izdaje Ugovor o korištenju mreže i Dozvolu za trajni pogon
  obračun potrošnje-proizvodnje el. energije vrši se na mjesečnoj bazi
 • ako se radi o “kategoriji poduzetništvo” obavlja se još Mjerenje kvalitete električne energije te pokusni rad
;

Brandovi

Brendovi – proizvođači s kojima surađujemo:

ABB
Banner
Bisol
Effekta
Faam
Fiamm
Fronius
Helios
Infoton
Leoch
Morningstar
Power One
SMA
SolarEdge
Solvis
Steca
Trojan
Victron
Ultracell
Voltronic

Z

Pravila i obveze

Zakonske obveze investitora:

 • izradu el. tehničkog projekta povjeriti ovlaštenom projektantu
 • uslugu instaliranja opreme sunčane elektrane povjeriti licenciranoj tvrtki

Kao licencirana tvrtka s dugogodišnjim iskustvom na ovom polju, možemo ponuditi sve potrebno za instalaciju sunčanih elektrana:

 • savjetovanje i potrebne izračune
 • izrada el. tehničkog projekta
 • dobavu opreme
 • instaliranje opreme
 • puštanje u rad
 • održavanje i monitoring sustava

25+

godina iskustva

Galerija

Ovdje možete pogledati primjere fotonaponskih sustava koje smo instalirali.

Pin It on Pinterest

Share This